بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 103,840,410,948,762 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,436 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,001,436 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,053 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 103,691,413

صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/18

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، مارال طريحي، منا شوريه

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها