اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/06
کل خالص ارزش دارائی ها 138,530,613,008,920 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,957 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,016,939 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,502 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 136,220,653

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/18

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، مارال طريحي، منا شوريه

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان