حذف ضامن جبران سود یا خسارت صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تصویب مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٢/١١ توسط سازمان بورس اوراق بهادار، رکن ضامن جبران سود یا خسارت صندوق حذف و نوع صندوق به صندوق پیش بینی سود تبدیل گردیده است.
جهت رضایتمندی سرمایه گذاران،این تغییرات از تاریخ ١٣٩٥/٠٣/٢٦ اعمال می گردد.