تقسیم سود دوره منتهی به ٢٥ تیر ٩٥

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ تیر ماه  ٩٥  صندوق معادل ١٩.٦٧% سالانه روز شمار  می باشد.