تقسیم سود منتهی به ٢٥ اسفند

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری  لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ اسفند ماه  ٩٥  صندوق معادل ٢٠.٠٢% سالانه روز شمار  می باشد.