تقسیم سود دی ماه

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری  لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ دی ماه  ٩٥  صندوق معادل ١٩.٦٢% سالانه روز شمار  می باشد.