تقسیم سود آذر ماه

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری  لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ آذر ماه  ٩٥  صندوق معادل ١٩.٥٠% سالانه روز شمار  می باشد.