تقسیم سود آبان ماه

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ آبان ماه  ٩٥  صندوق معادل ١٩.٥٠% سالانه روز شمار  می باشد.