تقسیم سود منتهی به ٢٥ مهر ٩٥

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ مهر ماه  ٩٥  صندوق معادل ١٩.٥٠% سالانه روز شمار  می باشد.