تقسیم سود منتهی به ٢٥شهریور ماه ٩٥

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ شهریور ماه  ٩٥  صندوق معادل ١٩.٦٢% سالانه روز شمار  می باشد.