تقسیم سود منتهی به ٢٥ مرداد ماه ٩٥

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ مرداد ماه  ٩٥  صندوق معادل ١٩.٦٥% سالانه روز شمار  می باشد.