برگزاری مجمع افزایش سقف واحد های صندوق

به اطلاع می رساند مجمع صندق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ ١٣٩٥/٠٥/٢٣ ساعت ١٣ در آدرس زیر تشکیل خواهد شد.
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران پلاک ٩٩ ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان  
دستور جلسه :
افزایش سقف واحد های صندوق