تقسیم سود مهر ماه

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره منتهی به 1397/07/25 صندوق سرمایه گذاران لوتوس پارسیان روز پنجشنبه مورخ 1397/07/26 به حساب کلیه سرمایه گذاران واریز گردید.