برگزاری مجمع سالانه صندوق

به اطلاع می رساند مجمع صندق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ ١٣٩٥/٠٣/٢٣ ساعت ١٥ در آدرس زیر تشکیل خواهد شد.
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران پلاک ٩٩ ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان  
دستور جلسه :
تصویب صورت های مالی
تغییر حسابرس صندوق
سایر موارد