تقسیم سود دوره فروردین ٩٥

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره  ٢٥ اسفند ٩٤ تا ٢٥ فروردین ٩٥  صندوق معادل ٢١.٣٤% سالانه روز شمار  می باشد.