نرخ سود دوره منتهی به ٢٥ فروردین ماه ٩6

شرح: بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥ فروردین ماه ٩6 صندوق معادل 20% سالانه روز شمار می باشد.