برگزاری مجمع سالیانه

دین وسیله استحضار میرساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان در تاریخ 1396/02/23 در محل صندوق تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

- سایر موارد