تقسیم سود منتهی به 25 خرداد 96شرح: بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره منتهی به ٢٥خرداد ماه ٩6 صندوق معادل 20% سالانه روز شمار می باشد.