تقسیم سود دوره بیست و دوم

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره بیستم و دوم صندوق معادل ٢٢.٥١% سالانه روز شمار به همراه کلیه مطالبات تا تاریخ  ١٣٩٤/٠٩/٢٥ به حساب سرمایه گذاران واریز گر