تقسیم سود صندوق

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره نوزدهم صندوق معادل ٢٣.٠٩ % سالانه روز شمار به همراه کلیه مطالبات تا تاریخ ١٣٩٤/٠٦/٢٥ به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.