مجمع صندوق

به اطلاع میرساند مجمع صندوق لوتوس پارسیان در تاریخ ١٣٩٤/٠١/٢٢ جهت تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق برگزار میگردد.