افزایش سقف واحدهای صندوق

به اطلاع میرساند سقف واحدهای سرمایه گذاری در صندوق لوتوس پارسیان افزایش یافت.
جهت اطلاعات بیشتر به بخش مجامع مراجعه بفرمایید.