تقسیم سود دوره هفتم

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ،طبق ضوابط سازمان و اوراق بهادار  و امیدنامه صندوق ،سود دوره هفتم صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان منتهی به ١٣٩٣/٠٣/١٥ ،به مبلغ ٦درصد ارزش اسمی  به ازای هر واحد به حساب سرمایه گذاران واریز شد. 
الباقی مبلغ سود در نرخ NAV لحاظ گردید.
لارم بذکر است سود دوره منتهی به ١٣٩٣/٠٣/١٥ ، ٢٢.٠٤% بوده است