تقسیم سود دوره ششم منتهی به ١٣٩٢/١٢/١٥

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ،طبق ضوابط سازمان و اوراق بهادار  و امیدنامه صندوق ،سود دوره ششم صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان منتهی به ١٣٩٢/١٢/١٥ ،به مبلغ ٥درصد ارزش اسمی معادل ٥٠٠٠٠ ریال به ازای هر واحد به حساب سرمایه گذاران واریز شد. 
الباقی مبلغ سود در نرخ NAV لحاظ گردید.
لارم بذکر است سود دوره منتهی به ١٣٩٢/١٢/١٥ ، ٢١.٧% بوده است