مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

مجوز فعالیت صندوق  سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ ٢٥/٠٧/١٣٩١ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.