سود دوره بیست و پنجم

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره بیستم و پنجم  صندوق معادل ٢١.٨٨% سالانه روز شمار  می باشد.