تقسیم سود دوره بیست و چهارم

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره بیستم چهارم صندوق معادل ٢٢.١٢% سالانه روز شمار به همراه کلیه مطالبات تا تاریخ  ١٣٩٤/١١/٢٥ به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.