تقسیم سود دوره بیست و سوم

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره بیستم سوم صندوق معادل ٢٢.٢٧% سالانه روز شمار به همراه کلیه مطالبات تا تاریخ  ١٣٩٤/١٠/٢٥ به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.