تقسیم سود صندوق دوره بیستم

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان می رساند ، سود دوره بیستم صندوق معادل ٢٣ % سالانه روز شمار به همراه کلیه مطالبات تا تاریخ ١٣٩٤/٠٧/٢٥ به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.