دعوت به مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٧/٠٨

به اطلاع می رساند مجمع صندق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ ٠٨/٠٧/١٣٩٤ ساعت ١٠ در آدرس زیر تشکیل خواهد شد.
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران پلاک ٩٩ ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان  
دستور جلسه :
تمدید مدت فعالیت صندوق
تغییر روزهای کاری صندوق
سایر موارد