تایید درخواستهای صدور و ابطال در همان روز ارائه درخواست

بدین وسیله به اطلاع می رساند از روز شنبه مورخ ٢٨/٠٦/١٣٩٤ کلیه درخواستهای صدور با نرخ همان روز ارائه درخواست تایید میشوند و به آنها سود تعلق میگیرد و در اولین روز کاری پس از آن تتمه سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. (لازم به ذکر است درخواستهای صدور در روزهای کاری از شنبه تا پنجشنبه تا ساعت ١٦ پذیرفته میشوند و پس از آن سیستم بسته خواهد شد )
درخواستهای ابطال ارائه شده در همان روز ارائه درخواست تایید شده و نهایتا تا پایان همان روز با نرخ روز قبل پرداخت خواهند شد. (لازم به ذکر است درخواستهای ابطال در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ١٤ و در روزهای کاری پنجشنبه تا ساعت ١١پذیرفته میشود و پس از آن سیستم بسته خواهد شد) 
جهت هرگونه اطلاعات بیشتر اساسنامه و امید نامه جدید صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان را ملاحظه نموده و یا با کارشناسان صندوق تماس حاصل فرمایید."