دعوت به مجمع سالانه مورخ ١٣٩٤/٠٦/٠٨

به اطلاع می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان مورخ ١٣٩٤/٠٦/٠٨ در محل اقامت صندوق برگزار خواهد شد.
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران پلاک ٩٩ ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان  
دستور جلسه :
تصویب صورتهای مالی سالانه
سایر موارد