تقسیم سود دوره هفدهم

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ،طبق ضوابط سازمان و اوراق بهادار  و امیدنامه صندوق ،سود دوره هفدهم صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان منتهی به ١٣٩٤/٠٤/٢٥ ،٢٣.٨ % سالانه روز شمار بوده است که ٢٣.٥٢ % آن معادل مبلغ ٢٠،٠٠١ ریال به ازای هر واحد به حساب سرمایه گذاران واریز شد. 
الباقی مبلغ سود در نرخ NAV لحاظ گردید.