دعوت به مجمع افزایش سقف واحدها

احتراماً به اطلاع میرساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ ٢٠/٠٣/١٣٩٤ در محل جدید شرکت به آدرس : خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش بن بست مهران شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان راس ساعت ١٥ تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- افزایش سقف حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 
- سایر موارد