تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه و امید نامه جدید

به اطلاع می رساند ثبت مجمع برگزار شده مورخ ٢٢/٠١/١٣٩٤ با موضوع تغییر نوع صندوق به تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده و با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و تصویب اساسنامه و امید نامه جدید صندوق از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ٣١٥٦٩٨/١٢١ و شماره ١٢١/٣١٥٧٠٣ مورخ ١٦/٠٣/١٣٩٤ بلامانع اعلام شده است و برای ثبت در اداره شرکتها اقدامات لازم صورت پذیرفته است. اطلاعات تکمیلی پس از درج در روزنامه رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.