اردیبهشت ٩٤، چهارمین دوره متوالی است که صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، بیش از ٢٤ درصد سود، کسب نموده است.

اردیبهشت ٩٤، چهارمین دوره متوالی است که صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، بیش از ٢٤ درصد سود، کسب نموده است.

به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، سود کسب شده صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان برای دوره ٣١ روزه ٢٥ فروردین تا ٢٥ اردیبهشت ٩٤، به ٢٤.٥٠ درصد سالانه روزشمار رسید.

از این میزان ، رقمی معادل ٢٣.٥٨ درصد سود سالانه، دیروز-٢٨ اردیبهشت ١٣٩٤- به حساب سرمایه گذاران واریز و مابقی در ارزش واحدهای صندوق لحاظ شد.

این سود مربوط به دوره ٣١ روزه از ٢٥ فروردین ١٣٩٤ تا ٢٥ اردیبهشت ماه ١٣٩٤ می باشد و به همه سرمایه گذارانی که در دوره یاد شده در صندوق حضور داشته اند، تعلق گرفته است. 

صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان از نوع صندوق های  با درآمد ثابت و تضمین سود ٢٠ درصد است که از شهریورماه ٩١ مشغول به فعالیت است. مواعد پرداخت سود سرمایه گذاران این صندوق ماهانه است و صندوق همواره بیش از رقم تضمین شده سود پرداخت کرده است.