نرخ سود مرحله ١١ صندوق لوتوس پارسیان

سود سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان به ٢٣.٧٦ درصد رسید.
سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان با پرداخت رقمی معادل ٢٣.٧٦ درصد سود سالانه، امروز-٢٨ دی١٣٩٣- به حساب سرمایه¬گذاران واریز شد.
این سود مربوط به دوره ٢٥ آذر تا ٢٥ دی ماه ١٣٩٣ می باشد براساس مصوبات گذشته، از آبان ماه جاری سود سرمایه گذاران محترم در تاریخ بیست و پنجم هر ماه اعمال و واریز آن در مدت ٢ روز کاری انجام می¬شود.
سرمایه¬گذاران محترم توجه داشته باشند جهت تطابق امور صندوق با قوانین بازار سرمایه، رعایت الزامات این بازار در دستور کار صندوق است. لذا از آنجا که پنجشنبه¬ها روز کاری بورس محسوب نمی¬شود، امور مربوط به صندوق سرمایه¬گذاری نیز در این روز انجام نخواهد شد.