مجمع صندوق

به اطلاع میرساند مجمع صندوق لوتوس پارسیان در خصوص انتقال واحدهای ممتاز در روز ١٣٩٣/٠٨/١٧ در محل شرکت برگزار میگردد.