دعوت به مجمع صندوق

به اطلاع میرساند مجمع صندوق لوتوس پارسیان در خصوص تغییر زمان پرداخت سود سرمایه گذاران در تاریخ١٣٩٣/٠٧/٢٣ در محل شرکت برگزار میگردد.