مجمع صندوق در خصوص اصلاح ساعت کاری صندوق

به اطلاع میرساند مجمع صندوق لوتوس پارسیان در خصوص تغییر ساعت ثبت درخواست های صدورو ابطال سرمایه گذاران در روز١٣٩٣/٠٥/١٥ در محل شرکت برگزار می گردد.