صورتجلسات مجمع١٣٩٣٠٣٠٤

به اطلاع میرساند صورتجلسات  مجمع سالیانه صندوق لوتوس پارسیان برای دوره منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢ و صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق به تایید سازمان  بورس و اوراق بهادار رسیده است.
برای اطلاعات بیشتر به بخش مجامع صندوق رجوع بفرمایید.