مجمع سالانه صندوق

به اطلاع میرساندمجمع سالیانه صندوق لوتوس پارسیان با حضور سهامداران ممتاز در تاریخ ١٣٩٢/٠٣/٠٤ در محل ساختمان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار شد.در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد صندوق در سال ١٣٩٢ ارائه گردید.سپس گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت صورتهای مالی سال مالی ١٣٩٢ به تصویب اعضا مجمع رسید.