مجمع سالانه صندوق

به استحضار میرساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان در تاریخ ٠٤/٠٢/١٣٩٣ در محل شرکت به آدرس : تهران – شهرک غرب –بلوار فرحزادی –فلامک شمالی –نبش کوچه درخشان – برج آریو –طبقه ٥ واحد ٩ تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تصویب صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد صندوق منتهی به دوره ٢٩/١٢/١٣٩٣