امکان سرمایه گذاری در روزهای پنج شنبه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ،امکان ارائه در خواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در روزهای پنج شنبه به شعب بانک پارسیان  امکانپذیر میباشد.