تقسیم سود منتهی به ١٣٩٢/٠٩/١٥

به اطلاع میرساند سود سه ماهه سرمایه گذاری در صندوق لوتوس پارسیان ٥.٥٥ درصد بوده ( نرخ سالیانه ٢٢.٢٧ درصد ) که ٥ درصد آن به حساب سرمایه گذاران  واریز و الباقی (٠.٥٥ درصد ) به ارزش سرمایه آنها نزد صندوق اضافه گردید  .