تقسیم سود دوره چهارم

سود  دوره چهارم صندوق لوتوس پارسیان(١٦/٣/٩٢ لغایت ١٥/٦/٩٢) به صورت روز شمار، بیش از ٢٢/٢ درصد (سالیانه) بوده که این سود به علاوه سود ذخیره شده در دوره¬های قبل صندوق، در هفته گذشته به حساب سرمایه گذاران محترم صندوق واریز گردید.