مجوز موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

مجوز موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.