تقسیم سود دوره منتهی به 25 آبان ماه 1396

بدینوسیله به اطلاع کلیه ی سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره ی منتهی به 1396/08/25 معادل 20.01 % سالانه روز شمار،می باشد