تقسیم سود دوره منتهی به آذر ماه 1396

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره ی منتهی به 26 آذر ماه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان امروز یکشنبه مورخ 1396/09/26 به حساب کلیه ی سرمایه گذاران واریز گردید.