تقسیم سود دوره منتهی به 1396/10/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره ی منتهی به 26 دی ماه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان امروز سه شنبه مورخ 1396/10/26 به حساب کلیه ی سرمایه گذاران واریز گردید.