تقسیم سود دوره منتهی به 25 بهمن 1396

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره ی منتهی به 26 بهمن ماه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز پنجشنبه مورخ 1396/11/26 به حساب کلیه ی سرمایه گذاران واریز گردید.